Home page > Průzkumné prostředky

Průzkumné prostředky

                                       

Lehké obrnění vozidlo průzkumné LOV-Pz

Průzkumný komplet LOV-Pz je součástí systému dělostřeleckého a vševojskového průzkumu a používá se jako předsunuté pozorovací stanoviště. Dále je komplet LOV-Pz používán na předsunutých postaveních, která je nutno rychle zaujmout, nebo která jsou pro předsunutého pozorovatele nepřístupná a v neposlední řadě i pro ostrahu důležitých prostorů a objektů, civilních i vojenských. Komplet umožňuje plnit všechny úkoly předsunutého pozorovatele, tj. vyhledávání cílů, určování jejich souřadnic ve dne i noci a přenos údajů nadřízenému, vyžadování dělostřelecké a minometné palby. Pro vedení průzkumu mimo vozidlo je dělostřelecký průzkumný komplet LOV-Pz vybaven Soupravou Náhradního Pzkumu (SNPz), která je uložena ve 2 batozích v kabině vozidla.

 

Dělostřeleský střelecký a vyhledávací radiolokátor ARTHUR                                       

Dělostřelecký střelecký a vyhledávací radiolokátor ARTHUR

Mobilní radiolokační systém ARTHUR (ARTillery HUnting Radar) byl vyvinut švédskou firmou Ericsson v průběhu 90. let. V AČR je jako podvozek využit terénní nákladní automobil TATRA 815 4x4 v provedení s dělenou snímatelnou horní částí kabiny, což umožní přepravitelnost vzduchem letouny C-130.

 

Průzkumný a pozorovací komplet SNĚŽKA

Průzkumný a pozorovací komplet SNĚŽKA

Průzkumný a pozorovací komplet SNĚŽKA je určen k provádění dělostřeleckého průzkumu. Umožňuje detekci, rozpoznání a sledování pozemních pohyblivých a stacionárních cílů, pozorování dopadů dělostřeleckých granátů a jejich výbuchů, snímání souřadnic uvedených cílů, jejich další zpracování, vyhodnocení a přenos informací o bojišti na nadřízený stupeň velení.

 

LOS

LOS

Systém LOS především zajišťuje průzkum pro dělostřelecké jednotky na podvozku dělostřelecké pozorovatelny DP-90. Tento moderní systém je kompatibilní s obdobnými aliančními prostředky a stejně jako SNĚŽKA tvoří jednu z částí systému řízení palby dělostřeleckých jednotek ASPRO.

 

Kombinovaná průzkumná souprava - SG12F+Sophie-R+Hallem

Kombinovaná průzkumná souprava

Je určena k pozorování a zjišťování průzkumných údajů o cíli, k využití v předsunutých pozorovatelnách pro lehčí a snadnější přístup k protivníkovi a pro pozorování ze skrytu tam, kde není možno využít pro skrytý příjezd průzkumného družstva techniku. Stejně jako ostatní průzkumné prostředky je i tato souprava součástí systému řízení palby dělostřeleckých jednotek ASPRO.

 

 

 

Nahoru