Home page > Oddělení dělostřelectva

Oddělení dělostřelectva

Oddělení dělostřelectva

Odboru rozvoje pozemních sil / sekce rozvoje a plánování schopností MO

V čele oddělení dělostřelectva stojí náčelník dělostřelectva AČR.

Oddělení dělostřelectva odpovídá za:

 • koncepci rozvoje a výstavby dělostřelectva a zpracování zásad operačního a bojového použití dělostřelectva;
 • stanovení zásad a norem pro bojovou přípravu, vedení boje a bojového použití útvarů a svazků dělostřelectva;
 • odborné posouzení organizační struktury vojsk z hlediska jejich operačního a bojového použití k plnění úkolů dělostřeleckého zabezpečení boje (operace);
 • analýzu a aplikaci standardů NATO v oblasti dělostřelectva, výcviku, výchovy a vzdělávání příslušníků dělostřelectva a řídí zapracování standardů do INA;
 • řízení zpracování INA v součinnosti s VePozS, SPod MO, vojenskými školami a dalšími zainteresovanými složkami;
 • zpracovávání podkladů do procesu obranného plánování (DPQ, FG) v působnosti dělostřelectva a plánování činnosti v dělostřelectvu;
 • stanovení priorit výstavby a rozdělení finančních prostředků v rámci programů rozvoje dělostřelectva;
 • stanovování požadavků na výzkum a vývoj v oblasti dělostřelectva a za odborné posuzování zadávaných rozvojových projektů;
 • zpracování uživatelských studií na projekty rozvoje dělostřelectva;
 • obsah programů přípravy vojenských škol u dělostřeleckých odborností;
 • kontrolu realizace výstavby a rozvoje dělostřeleckých útvarů a jednotek AČR;
 • kontrolu realizace zavádění nové techniky a modernizace stávající techniky a zařízení dělostřelectva;
 • dodržování norem a zásad bojového použití, přípravy, výcviku a operačního použití svazků a útvarů dělostřelectva.

Oddělení dělostřelectva se podílí na:

 • realizaci výstavby a rozvoje dělostřelectva;
 • stanovení rozvoje vědecko-technických směrů k zabezpečení kontinuity rozvoje dělostřelectva;
 • činnosti dělostřelecké pracovní skupiny - Artillery Working Group (AWG) NATO a na činnosti Mezinárodní dělostřelecké konference - International Artillery Symposium (IAS);
 • stanovování požadavků na vědu, výzkum a vývoj v působnosti dělostřelectva;
 • odborném posuzování a zadávání rozvojových projektů na zavádění nové dělostřelecké techniky a materiálu do AČR;
 • zpracovávání podkladů do procesu obranného plánování (DPQ, FG);
 • realizaci personální práce v dělostřelectvu, včetně stanovení profilu absolventů vojenských škol dělostřeleckých odborností;
 • řešení nasazování sil a prostředků dělostřelectva při řešení krizových situací v rámci rozvinutého SOC MO.

Nahoru