Home page > Nasazení dělostřelectva v zahraničí

Nasazení dělostřelectva v zahraničí

Bitva u Jasla
15. ledna 1945 - bitva u Jasla
Nejúspěšnějším bojovým vystoupením československých dělostřelců bylo jejich nasazení v Západokarpatské operaci v bitvě u polského městečka Jasla, která se tak stala největším vystoupením československého dělostřelectva vůbec.
Na počest těchto bojů byl v roce 1948 15. leden ustanoven jako Den československého dělostřelectva.

Chorvatsko - Krajina

UNPROFOR - United Nations Protection Force
  Protitanková četa                                                  X 1993 IV 1994
  Protitanková četa VČ kpt. PLESNÍK (v květnu 1994 je četa přestěhována na Podlapač) IV 1994  X 1994
  Protitanková četa (Podlapač)  X 1994 III 1995
UNCRO - UN Confidence Restoration Operation in Croatia
    III 1995 XI 1995
    XI 1995   I 1996

Bosna a Hercegovina

IFOR - Implementation Force v operaci Joint Endeavour do 20.12.1996
6. mpr Skupina zabezpečení palebné podpory
17. baterie britského královského dělostřelectva - MAJ Michael REDMOND
  I 1996 VII 1996
6. mpr Skupina zabezpečení palebné podpory
A/E battery of the 1st regiment Royal Horse Artillery - MAJ Dickie WINCHESTER
VII 1996 III 1997
SFOR - Stabilization Force v operaci Joint Guard do 20. 6. 1998
6. mpr Skupina zabezpečení palebné podpory
baterie britského královského dělostřelectva
III 1997 XI 1997
6. mpr Skupina zabezpečení palebné podpory
baterie britského královského dělostřelectva
XI 1997 VIII 1998
SFOR II - Stabilization Force v operaci Joint Forge
7. mpr   VIII 1998 III 1999
3. mpr   III 1999  X 1999
1. mpr    X 1999 IV 2000
43. mpr SNĚŽKA od 16. 9. 2000 IV 2000  X 2000
4. mpr SNĚŽKA  X 2000 IV 2001
5. mpr jádro praporu tvořil 46. do a 42. mpr
SNĚŽKA ukončila činnost v den ukončení plnění operačního úkolu 5. mpr (15. 9. 2001 23:59)
IV 2001 XII 2001

Kosovo

KFOR v operaci Joint Guardian
  LOS                                                    
  LOS                                                                                    
KFOR v operaci Joint Enterprise
8. kontingent jádro kontingentu tvořila 13. db a to převážně 131. smdo   I 2006 VII 2006
E Coy (záložní rota) postavena ze 132. smdo   I 2006   I 2007
13. kontingent jádro kontingentu tvořila 13. db a to převážně 132. smdo VII 2008 XII 2008
E Coy (záložní rota) postavena ze 131. smdo VII 2008 XII 2008

Irák

MNF-I Multinational Forces in Iraq
1. kontingent jádro kontingentu tvořila 13. db a to převážně 131. smdo             I 2007 IV 2007
2. kontingent jádro kontingentu tvořila 13. db a to převážně 131. smdo  V 2007 VIII 2007

Nahoru