Home page > Náčelník dělostřelectva AČR

Náčelník dělostřelectva AČR

plukovník gšt. Ing. Marcel Křenek   

Nahoru