Home page > modlitba

modlitba

Svatá Barboro,

 

jsi silnější než věž pevnosti a zuřivost hurikánů.

                          Nedovol

                 aby mne zasáhl blesk,

             aby mne vyděsil hrom nebo

                aby řev děl pohnul mou

                 odvahou a udatností.

 

                     Stůj vždy při mně,

abych tak dokázal čelit všem bouřím a bitvám

mého života s hlavou vzhůru a klidnou tváří.

 

               Pokud vyhraji všechny boje,

                   vědom si své služby,

                nechť budu vděčný Tobě,

       mé ochránkyni a vzdám chválu Bohu,

          Stvořiteli nebe, země a přírody,

     který má moc vládnout zuřivostí bouře a

                   zmírnit krutost války.

 

                             AMEN

Nahoru